Mindfulness

Omschrijving van Mindfulness

Mindfulness (MBSR) betekent letterlijk opmerkzaamheid. Als we opmerkzaam zijn, is onze aandacht bewust gericht op de ervaring die zich voordoet op dat moment. Op het moment zelf, met milde aandacht en zonder oordeel, opmerken wat zich voordoet aan gedachten, emoties en lichamelijke sensaties. Een stapje terug doen en kijken wat er nu eigenlijk gebeurt. Opmerkzaam of aandachtig zijn is een vaardigheid die te trainen is. Dat is dan ook wat in een mindfulness-training/aandachttraining getraind wordt: De deelnemers oefenen om met aandacht aanwezig te zijn bij het huidige moment, i.p.v. met onze gedachten in het verleden te zijn of juist weer met onze gedachten vooruitlopend op de toekomst.

Wanneer we ons bewust zijn van wat er speelt, kunnen we een keuze maken hoe we ermee willen omgaan, in tegenstelling tot het reageren met de -ons welbekende- automatische piloot. Het herkennen van ondermijnende gedachten of patronen maakt dat we zien dat we een keuze hebben in hoe we reageren op een gevoel, een situatie, of een gedachte. Het resultaat kan zijn meer ontspanning, energie en een betere concentratie.

We maken hierbij gebruik van de 8 ondersteunende factoren als:

  • Niet oordelen
  • Geduld
  • Acceptatie
  • Niet streven
  • Mildheid
  • Speelsheid
  • Compassie

Mindfulness is als methode zeer praktisch toepasbaar in het dagelijks leven.

Kennismakingsworkshop

In deze workshop wordt kort verteld over het ontstaan van Mindfulness en vanuit welke motivatie Jon Kabat-Zinn deze vorm ontwikkeld heeft. Aan de hand van Mindfulness oefeningen kunnen de deelnemers onderzoeken en ervaren wat het betekent om in het moment te zijn.

Stiltedag

De stiltedag is een onderdeel van de acht-weekse training en wordt na de 6e bijeenkomst gehouden. Op deze dag komen de oefeningen aan de orde die de deelnemers gedurende de 6 weken beoefend hebben. Iedereen die een mindfulnesstraining heeft gevolgd, kan zich inschrijven voor een stiltedag. Deelname aan de stiltedag kost € 40,-

Terugkomdag

Thuis de tijd nemen om mindfulness te beoefenen is niet altijd even eenvoudig. Toch blijkt het dat er behoefte is aan het oefenen. Daarom is er de gelegenheid om regelmatig naar een terugkom dag te komen. Op deze dag is er aandacht voor wat we zo al tegenkomen in de beoefening, zowel de dingen die naar verwachting gaan als de dingen die niet naar verwachting gaan. Gezamenlijk kunnen we elkaar misschien helpen met praktische tips. Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor de beoefening en het  herhalen van de thema’s die aan de orde zijn gekomen tijdens de acht-weekse training, zoals stress, communicatie, mildheid en compassie voor onszelf.