Kosten

Kosten/Investering

De kosten zijn afhankelijk van uw netto gezinsinkomen.

Particulier tarief

€ 440,- tot € 600,- voor particuliere deelname in groepsverband.
€ 660,- tot € 770,- voor individuele deelname.

De kosten zijn inclusief cursusmateriaal en lunch tijdens de stiltedag.

Zakelijk tarief

€ 880,- exclusief btw  bij vergoeding door een organisatie/ werkgever.
De kosten zijn inclusief cursusmateriaal en lunch tijdens de stiltedag.

Vergoeding zorgverzekeraars

In 2015 gaan verzekeraars VGZ, Univé, Umcz, IZA Gezond Samen en IZA Overig in het aanvullende pakket mindfulness vergoeden bij burn-out klachten.

De vergoeding is ongeveer €350,- euro per cliënt (zie de polis voorwaarden). Het betreft een tegemoetkoming in de kosten van een 8-weekse MBSR of MBCT training voor verzekerden van 18 jaar en ouder met burn-out klachten.

Daarnaast vergoedt Menzis tot een bepaald bedrag de training speciaal voor mantelzorgers.

Voorwaarden:

–         De MBSR of MBCT moet gegeven worden door mindfulnesstrainers, die VMBN lid categorie 1 zijn.
–         De deelnemer dient een verwijsbrief van huisarts of bedrijfsarts hebben.

De verwijsbrief en factuur van de mindfulnesstrainer kan gezamenlijk opgestuurd worden naar de verzekeraar.